Lichtjes in de Duisternis 2013

Dit jaar staan er geluidsboxen over de gehele begraafplaats, zodat u bij het graf van uw dierbare(n) kunt blijven.
Het centrale punt bij de urnenmuur is voor mensen die geen (urnen)graf op de begraafplaats hebben. Zij kunnen hun kaars op het rode hart plaatsen

Programma en eigen initiatieven zaterdag 2 november
• Tot het moment dat de poort open gaat om 19.00 uur zal er passende live muziek te horen zijn.
• De avond begint met een warm drankje en een kort welkomstwoord.
• Om 19.45 uur worden -na een moment van stilte- de namen van de overledenen genoemd en kunt u een kaarsje aansteken.
• U kunt luisteren naar passende muziek en rondom de vuurkorven uw verhaal met elkaar delen.
• U kunt bloemen neerleggen en een kaars ontsteken bij een graf of op de centrale plek.
• Vrijwilligers bieden een luisterend oor.

Tot 31 oktober kunt u namen doorgeven van uw dierbare(n) overledene(n) via de site Aanmelden
Op de avond zelf is het niet meer mogelijk om nog namen door te geven.