Doorgeven namen van uw dierbare overledene(n)

Het is niet meer mogelijk namen door te geven.
Er zullen tijdens Lichtjes in de Duisternis vanaf 19.00 uur 410 namen worden voorgedragen van onze dierbare overledenen.